LÆS, STAV og REGN med LISE
 FORSIDE PROFIL UNDERVISNINGSFORMÅL INDHOLD KONTAKT
Erfaren specialundervisningslærer tilbyder undervisning i læsning,
stavning og matematik samt testning for ordblindhed af elever i folkeskolen.
Generelt om undervisningstilbuddet:  
Som specialundervisningslærer har jeg ofte oplevet, at elever føler en stor lettelse, når de møder en voksen, der forstår, ser og hjælper dem med de vanskeligheder, de har, og møder dem lige på det undervisningsniveau, som de reelt befinder sig på. Det er fra denne platform den videre udvikling skal tage sit afsæt.

Alle børn ved inderst inde, at gode læse- og matematikkundskaber har en høj prioritet i dagens informationssamfund.
Undervisningen kan foregå hos mig i Sorø eller i Gentofte, men jeg kan også tilbyde, at undervisningen foregår hjemme hos jer, men da skal kørselsomkostninger medregnes.

Erfaringen viser, at et kursusforløb bør strække sig over minimum 12 timer for at sikre, at eleven får tilstrækkeligt udbytte.

I forbindelse med undervisning tilbydes gratis forældrerådgivning/konsultationer evt. pr. telefon.

Skriv eller ring til mig for yderligere information.
· Lise Kjeldgaard · Tlf.39 61 04 80 · Mobil 28 91 18 99 · E-mail lk@laesstavregn.dk ·